Tilbud om inkubatorplasser 


For etablerere i nye Asker og Bærum tilbys det kontorplasser med oppfølging gjennom AskersHus næringshage hos "Viken Space" på Drengsrud  og gjennom Bærum Næringsråd hos  Bærum International Hub, Høvik.

Varighet: 3 mnd.

Ved interesse for inkubatorplass send en epost til etablerer@askershus.no

I nye Asker og Bærum  er det en månedlig egenandel på kr 1000 eks.mva.
Inspirerende lokaler!