Inspirerende lokaler!

Seminar-Starte og drive bedrift-dagen - Asker 4/4-19

Informasjon om arrangementet kommer!

Når: Torsdag 4 april  2019, kl 09.00-14.00
Sted: AskersHus/ Vken Space  Adresse: Drengsrudhagen 6,1385 Asker
Påmelding

Mentorprogram for Etablerertjenesten 2019

Programmet er en viktig satsning for særskilt lovende gründere i Asker og Bærum og organiseres sammen med Kvinner i Business. Mentor bidrar med erfaringsdeling på tvers av bransjer og bygger oppunder Etablerertjenestens målsetning.

Formål og hensikt med programmet er bl.a. å gi deltakerne:
-Mulighet til å trekke veksel på en annen og uhildet person
-Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling, samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt i sitt gründerskap               
-Mulighet for erfaringsdeling og en arena til å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon
-Anledning til å få ny giv til å stå løpet og realisere og utvikle sin bedrift.Programmet bidrar til å spre kompetanse på tvers av bransjer.
 
Begreper:
Mentorene i programmet skal gi adeptene full oppmerksomhet knyttet til adeptens utviklingsområder. Adept blir den personen i relasjonen som søker utvikling. Mentorer hentes fra nettverkene til Kvinner i Business, Asker Næringsråd og Bærum Næringsråd.
 
Arbeidsform:
Adept velger mentor i samarbeid med programleder. Adeptens utviklingsbehov skal være styrende for valg av mentor, og styrende for relasjonsarbeidet mellom mentor og adept. Programmet har tre samlinger for å styrke relasjonsarbeidet: startsamling, midtsamling og avslutningssamling. Øvrige samlinger oppfordres deltakerne til å ta ansvar for selv.
 
Tidsperspektiv:
Programmet går over et år og hver adept-mentorpar skal ha minst 10 møter av 1-2 timers varighet.

Pris: 5500kr

Informasjon om program for 2020 foreligger i løpet av høsten 2019.

Ved spørsmål/ behov for ytterligere informasjon kontakt Marit Silseth, epost: marit@silsethconsulting.no, tlf: 9073496
Programmet for 2019 er nå fulltegnet.

Grûndersjansen 2018

Grûndersjansen 2018 er et halvårlig mentoring-/støtteprogram for 20  personer med innvandrerbakgrunn, som er bosatt i Asker kommune eller Bærum kommune og som ønsker å starte egen virksomhet.
Den enkelte deltaker i programmet vil få en egen mentor fra næringslivet i Asker som vil følge vedkommende i seks måneder. Deltakerne vil i tillegg få nødvendig og relevant kunnskap og motivasjon blant annet gjennom tre fagsamlinger.Målet med programmet er å gjøre deltakerne mer rustet til å iverksette sin forretningsidè, styrke sine nettverk og bli integrert i arbeidslivet i Asker og Bærum på en positiv måte.
 
Det er et krav at deltakere i programmet snakker norsk og at de har et genuint engasjement for å starte eller nylig har startet egen virksomhet. Vi vil innledningsvis vurdere den enkeltes forretningsidê og hvorvidt denne virker realistisk å gjennomføre.

For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Lars O. Nordal; epost: post@askern.no, tlf: 90592314
Ordningen finansieres av Akershus Fylkeskommune
Akershus-fylkeskommune-Logo
– og kommunene i fylket.
personvern
Tilbudet er finansiert av
Akershus-fylkeskommune-Logo
personvern