Aktiviteter

Mentorprogram for Etablerertjenesten 2020

Programmet er en viktig satsning for særskilt lovende gründere i Bærum og nye Asker, og det organiseres sammen med og av Kvinner i Business. Mentor bidrar med støtte og erfaringsdeling overfor adept (mentée) og bygger oppunder Etablerertjenestens målsetning.
Formål og hensikt med programmet er bl.a. å gi deltakerne:
-Mulighet til å trekke veksel på en annen og uhildet person
-Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling, samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt i sitt gründerskap                
-Mulighet for erfaringsdeling og en arena for å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon
-Inspirasjon til å stå løpet og realisere og utvikle sin bedrift  Programmet skal bidra til å spre kompetanse på tvers av bransjer.

Begreper:
Mentorene i programmet skal gi adeptene full oppmerksomhet knyttet til adeptens utviklingsområder. Adept blir den personen i relasjonen som søker utvikling. Mentorer hentes fra nettverkene til Kvinner i Business og Næringsrådene i Bærum, Asker, Røyken og Hurum.
Arbeidsform:
Adept velger mentor i samråd med programleder. En adept kan normalt ikke bytte mentor underveis i programmet. Adeptens utviklingsbehov skal være styrende for valg av mentor, og styrende for relasjonsarbeidet mellom mentor og adept. Programmet har tre samlinger for å styrke relasjonsarbeidet: startsamling, midtsamling og avslutningssamling. Øvrige samlinger oppfordres deltakerne til å ta ansvar for selv.

Tidsperspektiv:
Programmet går over ett år og hver adept-mentorpar skal ha minst 10 møter av 1-2 timers varighet.
 
Fakta og framdrift:
Programmet er i regi av Etablerertjenesten i Bærum og nye Asker.
Programleder:             Marit H. Silseth, marit@silsethconsulting.no, tlf. 90734964
Antall deltakere:          Maks 10 deltagere
Tidsperspektiv:            1 år
Omfang:                        10 møter av 1-2 timer samt nevnte samlinger
 
Mentorkandidater:
Hentes fra Kvinner i Business eller næringslivet. Adept kan selv også foreslå mentor.
Kobling:
Programleder og adept diskuterer og blir enige om mentor.
Samlinger:
Oppstartsamling i januar 2020 hvor målet er å gi deltakerne en felles plattform å starte sitt relasjonsarbeid fra, samt å se på de ulike rollene til mentor og adept.
Midtsamling i juni 2020 hvor målet er å ytterligere støtte adeptene og sikre optimalt utbytte av programmet..
Sluttsamling er en evaluering av programmet og en markering av at programmet og relasjonsarbeidet avsluttes. Sluttsamlingen er i november/desember 2020.
Evaluering:
Deltakerne skal sende en kort statusrapport ved halvgått løp og en evaluering ved programmets slutt til programleder.

Søknadsfrist: 
6 januar 2020 -NY FRIST!, søknad sendes til: marit@silsethconsulting.no

Pris:                  
Kr. 5500,-
 
Søknad til Mentorprogram 2020 må inneholde følgende:
Dato:
Navn/firmanavn:
Kontaktpunkter (tlf, e-post, web, adresse):
Alder (søker/bedrift):
Vedlegg (CV, kompetanseprofil etc.):
Dagens arbeidssituasjon:
Bakgrunn for at jeg søker:
Mine krav til mentor:
Mine krav og forventninger til meg som adept:
Mine/firmaets utviklingsområder som jeg ønsker å ha fokus på i relasjonsarbeidet:
Når det gjelder samarbeidsformer, tid og sted ønsker jeg:
Det jeg vil unngå i relasjonsarbeidet er:
Stikkord for en vellykket relasjon slik jeg ser det er:

Søknad sendes til  Marit H. Silseth, marit@silsethconsulting.no, tel. 90734964.
 
 
 
Velkommen som søker

Mentorprogram for Etablerertjenesten 2019

Programmet er en viktig satsning for særskilt lovende gründere i Asker og Bærum og organiseres sammen med Kvinner i Business. Mentor bidrar med erfaringsdeling på tvers av bransjer og bygger oppunder Etablerertjenestens målsetning.

Formål og hensikt med programmet er bl.a. å gi deltakerne:
-Mulighet til å trekke veksel på en annen og uhildet person
-Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling, samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt i sitt gründerskap               
-Mulighet for erfaringsdeling og en arena til å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon
-Anledning til å få ny giv til å stå løpet og realisere og utvikle sin bedrift.Programmet bidrar til å spre kompetanse på tvers av bransjer.
 
Begreper:
Mentorene i programmet skal gi adeptene full oppmerksomhet knyttet til adeptens utviklingsområder. Adept blir den personen i relasjonen som søker utvikling. Mentorer hentes fra nettverkene til Kvinner i Business, Asker Næringsråd og Bærum Næringsråd.
 
Arbeidsform:
Adept velger mentor i samarbeid med programleder. Adeptens utviklingsbehov skal være styrende for valg av mentor, og styrende for relasjonsarbeidet mellom mentor og adept. Programmet har tre samlinger for å styrke relasjonsarbeidet: startsamling, midtsamling og avslutningssamling. Øvrige samlinger oppfordres deltakerne til å ta ansvar for selv.
 
Tidsperspektiv:
Programmet går over et år og hver adept-mentorpar skal ha minst 10 møter av 1-2 timers varighet.

Pris: 5500kr

Informasjon om program for 2020 foreligger i løpet av høsten 2019.

Ved spørsmål/ behov for ytterligere informasjon kontakt Marit Silseth, epost: marit@silsethconsulting.no, tlf: 9073496
Programmet for 2019 er nå fulltegnet.

Grûndersjansen 2019

Grûndersjansen 2019 er et halvårlig mentoring-/støtteprogram for 20  personer med innvandrerbakgrunn, som er bosatt i Asker kommune eller Bærum kommune og som ønsker å starte egen virksomhet.
Den enkelte deltaker i programmet vil få en egen mentor fra næringslivet i Asker som vil følge vedkommende i seks måneder. Deltakerne vil i tillegg få nødvendig og relevant kunnskap og motivasjon blant annet gjennom tre fagsamlinger.Målet med programmet er å gjøre deltakerne mer rustet til å iverksette sin forretningsidè, styrke sine nettverk og bli integrert i arbeidslivet i Asker og Bærum på en positiv måte.
 
Det er et krav at deltakere i programmet snakker norsk og at de har et genuint engasjement for å starte eller nylig har startet egen virksomhet.
Vi vil innledningsvis vurdere den enkeltes forretningsidê og hvorvidt denne virker realistisk å gjennomføre.

Søknadsfristen er nå utgått.
 
TIDLIGERE AKTIVITETER - 2019

PÅMELDINGSFRISTEN ER NÅ UTLØPT Seminar -Starte og drive bedrift-dagen- Asker 4/4-19

Starte og drive bedrift-dagen er en unik mulighet til å få grunnleggende kunnskap som kan hjelpe deg i etableringsfasen.
Arrangeres av Brønnøysundsregistrene i samarbeid med Etablerertjenesten i nye Asker og Bærum, Norid og Patentstyret
Her kan du få en god start med tips og råd fra sentrale aktører som alle gründere må forholde seg til.

Deltageravgift: Kr. 100,- pr. person (inkl. matbit, frukt og drikke) Kontonummer er oppgitt under "vilkår" i påmeldingen. 

PROGRAM
Fra Kl. 08:30 Registrering
kl. 08:50 Åpning – Velkommen til Starte og drive bedrift-dagen
kl. 09:00 Jeg startet for meg selv – spennende gründer historie v/ Kristil Håland, CEO
JodaCare AS
kl. 09:30 Lokal gründerhjelp: Etablerertjenesten i nye Asker & Bærum v/Bjørn Langvik
kl. 10:00 Altinn Starte og drive bedrift Bedriftsveiledning – Brønnøysundregistrene
kl. 10:20 Pause, velkommen til stand, mingling og pause
kl. 10:40 Økonomisk støtte, mentorordning – Innovasjon Norge v/ Joachim Thorsen,
kl. 11:00 Domenenavn – en smart start – Norid
kl. 11:20 Valg av selskapsform, navn på bedriften – Brønnøysundregistrene
kl. 11:40 Patent, varemerke og design – Patentstyret
kl. 12:00 Matbit/kaffe, velkommen til stand, mingling og nettverksbygging
kl. 12:30 Skatt og avgift – en god start – Skatteetaten v/Svein Grane
kl. 12:50 Egenetablering sammen med en ytelse – NAV v/Gunhild Haugen
kl. 13:10 Økonomi, finansiering banktjenester - Danske Bank avd. Asker og Bærum v/ Jan Eriksen
kl. 13:30 Føre eget regnskap eller sette det bort til regnskapskontor – Visma
kl. 13:50 Pause, velkommen til stand, mingling og nettverksbygging
kl. 14:00 Markedsføring av bedriften – Fokus Marketing v/ Rikke Dørum Schönborn
Kl. 14:30 Nyttig info, sjekk kunden/leverandøren før du jubler- Brønnøysundregistrene
kl. 14:45 Nettverksbygging, besøk på stand, personlige avtale med foredragsholdere/utstillere
kl. 14.45 Avslutning
kl. 14:45-16:00 Speed-dating med virkemiddelapparatet

Når: Torsdag 4. april  2019, kl 08.30-16.00    Påmeldingsfrist; 2 april kl 10.00
Sted: Viken Space  Adresse: Drengsrudhagen 6,1385 Asker
 
 
Påmelding er stengt

PÅMELDINGFRISTEN ER NÅ UTLØPT Kveldsseminar- Inspirasjonskveld for nye, kommende og unge bønder i nye Asker og Bærum- Røyken 3/4-19

Etablerertjenesten inviterer landbruksnæringen i vår region til inspirasjonskveld.
Bli bedre kjent, knytt kontakter og sammen bidra til en spennende utvikling av næringen!

Program
Kl 18.30 – 19.30               Noe å bite i og tid til mingling
Kl 19.00 – 19.05               Velkommen ved Etablerertjenesten i Akershus, Trine Maren Skott-Myhre
Kl 19.05 – 19.15               Kort presentasjon av deltakerne på Inspirasjonskvelden
Kl 19.15 – 20.00               Landbrukskontoret i Asker, Landbrukskontoret i Bærum og Landbrukskontoret i Drammen, Lier, Røyken & Hurum forteller om sitt arbeid og sine tjenester
Presentasjon av tre nye prosjekter:
Kl 20.00 – 20.10               RenSmak ved Kirsten Ravnsborg Justad
Kl 20.10 – 20.20               Gårdene langs fjorden ved Eli Halvorsen Østbø
Kl 20.20 – 20.40               MatRiket ved Magne Gunnar Vegel
Kl 20.40 – 21.20               Kveldens inspirasjonsforedrag:  
                                             Eierskap i hele verdikjeden.  Olav Lie-Nilsen, Thorbjørnrud Hotel og Øvre Kjekshus gård
Kl 21.20 – 21.30               Oppsummering og eventuelle spørsmål/innspill

Påmeldingsfrist : 29 mars kl 15.00

Når: Onsdag  3  april  2019, kl 18.30-21.30
Sted: Sekkefabrikken kulturhus Slemmestad   Adresse: Vaterlandsveien 11, 3470 Slemmestad
 
 
Påmelding er stengt