Aktiviteter

Dagsseminar: Virkemiddelapparatet - Sandvika 21/4-20

Nyttige innlegg av Innovasjon Norge, Forskningsrådet/Skattefunn, Skatteetaten og Patentstyret.

Mer info kommer.

Når: Tirsdag 21  april  2020, kl 08.30-15.00
Sted: Sandvika, mer informasjon kommer
 
 
Påmelding

Mentorprogram for Etablerertjenesten 2020

Programmet er en viktig satsning for særskilt lovende gründere i Bærum og nye Asker, og det organiseres sammen med og av Kvinner i Business. Mentor bidrar med støtte og erfaringsdeling overfor adept (mentée) og bygger oppunder Etablerertjenestens målsetning.
Formål og hensikt med programmet er bl.a. å gi deltakerne:
-Mulighet til å trekke veksel på en annen og uhildet person
-Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling, samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt i sitt gründerskap                
-Mulighet for erfaringsdeling og en arena for å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon
-Inspirasjon til å stå løpet og realisere og utvikle sin bedrift  Programmet skal bidra til å spre kompetanse på tvers av bransjer.

Begreper:
Mentorene i programmet skal gi adeptene full oppmerksomhet knyttet til adeptens utviklingsområder. Adept blir den personen i relasjonen som søker utvikling. Mentorer hentes fra nettverkene til Kvinner i Business og Næringsrådene i Bærum, Asker, Røyken og Hurum.
Arbeidsform:
Adept velger mentor i samråd med programleder. En adept kan normalt ikke bytte mentor underveis i programmet. Adeptens utviklingsbehov skal være styrende for valg av mentor, og styrende for relasjonsarbeidet mellom mentor og adept. Programmet har tre samlinger for å styrke relasjonsarbeidet: startsamling, midtsamling og avslutningssamling. Øvrige samlinger oppfordres deltakerne til å ta ansvar for selv.

Tidsperspektiv:
Programmet går over ett år og hver adept-mentorpar skal ha minst 10 møter av 1-2 timers varighet.
 
Fakta og framdrift:
Programmet er i regi av Etablerertjenesten i Asker og Bærum.
Programleder:             Marit H. Silseth, marit@silsethconsulting.no, tlf. 90734964
Antall deltakere:          Maks 10 deltagere
Tidsperspektiv:            1 år
Omfang:                        10 møter av 1-2 timer samt nevnte samlinger
 
Mentorkandidater:
Hentes fra Kvinner i Business eller næringslivet. Adept kan selv også foreslå mentor.
Kobling:
Programleder og adept diskuterer og blir enige om mentor.
Samlinger:
Oppstartsamling i januar hvor målet er å gi deltakerne en felles plattform å starte sitt relasjonsarbeid fra, samt å se på de ulike rollene til mentor og adept.
Midtsamling i juni  hvor målet er å ytterligere støtte adeptene og sikre optimalt utbytte av programmet.
Sluttsamling er en evaluering av programmet og en markering av at programmet og relasjonsarbeidet avsluttes. Sluttsamlingen er i november/desember.

Pris: 5500 kr.

Søknadsfristen er nå utgått.


 

 
 
.