Personvern

Personvernerklæring

 

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon   1

Rettighetene dine  2

Hvem vi behandler personopplysninger om    2

Hvordan vi samler inn personopplysninger   2

Kategorier av personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag   3

Henvendelser fra deg (inkl. kommunikasjon m.m.)  3

Kjøp av tjenester  3

Markedsføring i eksisterende brukerforhold   3

Arrangementer, også digitale  4

Spørreundersøkelser  4

Leverandører, samarbeidspartnere og databehandlere  4

Bruk av nettsiden  4

Informasjonskapsler og analyseverktøy  4

Skru av eller slette informasjonskapsler  5

Hvem vi deler personopplysninger med   5

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS  5

Sikkerhet  6

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Etablerertjenesten i Akershus samler inn og behandler personopplysninger i virksomheten vår. Etablerertjenesten i Akershus ved ansvarlig for Fellesfunksjoner av Etablerertjenesten – er behandlingsansvarlig for behandlingen.

Kontaktinformasjon: Kunnskapsbyen Lillestrøm v/ Kristin Uvaag Tufte / kristin@kunnskapsbyen.no

Rettighetene dine

Hvis du vil benytte deg av en av dine rettigheter, kan du sende en e-post på kristin@kunnskapsbyen.no.  Du har krav på svar så raskt som mulig, og senest innen 30 dager. Les mer om alle rettighetene dine på Datatilsynets sider.

 • Innsyn i og retting av egne opplysninger: Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg, og be oss om å rette opplysninger som ikke er riktige.
 • Sletting eller begrensning: I noen situasjoner kan du be oss om å slette og/eller begrense behandlingen av opplysninger om deg selv.
 • Protestere mot en behandling av personopplysninger: Dersom vi behandler opplysninger om deg på bakgrunn av berettiget interesse, har du rett til å protestere på det.
 • Dataportabilitet: Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
 • Du kan klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger. Vi håper at du vil si ifra direkte til oss først, så vi kan prøve å løse saken for deg på en god måte.

Hvem vi behandler personopplysninger om

Vi behandler personopplysninger om:

 • Gründere som bestiller individuell veiledningstime
 • Gründere som bestiller næringsfaglig vurdering (NFV)
 • Gründere som melder seg på kurs og andre aktiviteter
 • Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere
 • Besøkende på nettsiden

Hvordan vi samler inn personopplysninger

For at vi skal kunne levere denne tjenesten trenger vi noen opplysninger fra deg. Vi verken leier, kjøper eller selger personopplysninger fra/til andre. Vi bruker ikke automatiserte avgjørelser eller profilering i behandlingen av personopplysningene dine.

Vi behandler personopplysninger når noen:

 • Bestiller individuell veiledningstime
 • bestiller næringsfaglig vurdering (NFV)
 • melder seg på arrangementer i vår regi (kurs, workshops, gründerfrokoster m.m.)
 • sender oss e-post, SMS, sosiale medier eller annen korrespondanse
 • bruker nettsiden vår (jfr. avsnittet om informasjonskapsler)
 • legger igjen en kommentar på sosiale medier
 • sender inn en henvendelse på epost, sms eller ringe på telefon
 • svarer på en spørreundersøkelse

Kategorier av personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysninger etter følgende behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1:

 1. «samtykke»: når du selv har gitt oss ditt samtykke
 2. «avtale»: for å kunne oppfylle en avtale som du er part i, eller for å kunne gjennomføre tiltak på din forespørsel, før vi inngår en avtale
 3. «rettslig forpliktelse»: for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse
 4. «berettiget interesse»: for å kunne ivareta en berettiget interesse, som vi mener veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern

Vi behandler personopplysninger knyttet til:

Henvendelser fra deg (inkl. kommunikasjon m.m.)

Når du henvender deg til oss via nettsiden (kontaktskjema, kommentarfelt, kommunikasjonsverktøy), på e-post, via telefon (anrop, tekstmelding) eller sosiale medier, behandler vi personopplysninger. Avhengig av hvor og hvordan du sender oss melding, kan dette være kontaktinformasjon, IP-adresse og øvrige opplysninger du velger å sende til oss.

Formålet er å kunne svare på henvendelser fra deg, for rapportering, historikk og for å ha dokumentasjon i tilfelle vi mottar klager eller rettslige krav. Behandlingsgrunnlaget er personvern-forordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i tilfelle vi mottar klager eller rettslige krav.

Vi går gjennom, arkiverer og sletter henvendelser etter behov, men ikke lenger 5 år. For å ivareta en eventuell historikk og logikk i kommentarfeltet, slettes ikke kommentarer systematisk. Regnskapsmateriale oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

Kjøp av tjenester

Når du kjøper tjenester fra oss, inkludert næringsfaglig vurdering, behandler vi personopplysninger som kontaktinformasjon, bestillings- og betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.

Formålet er å kunne levere tjenester, til deg etter bestilling/kjøp, og for ha en historikk over solgte tjenester. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) avtale, eller c) rettslig forpliktelse. Regnskapsmateriale oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

Markedsføring i eksisterende brukerforhold

Når du blir bruker hos oss behandler vi personopplysninger som nevnt over. Dersom du har et eksisterende brukerforhold hos oss vil vi kunne sende deg invitasjon til kurs, arrangement etc. på        e-post og SMS, i tråd med markedsføringsloven § 15, samt Forbrukertilsynets tilhørende veiledning.

Formålet er å kunne yte god brukerservice. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å kunne tilby deg relevante produkter og tjenester. Behandlingsgrunnlaget kan også være personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), der du har gitt oss ditt samtykke. Du kan når som helst melde deg av markedsføring på e-post og SMS. Informasjon om hvordan du melder deg av angis i alle e-poster og SMS-er vi sender som er knyttet til markedsføring. Opplysningene oppbevares inntil den registrerte ber om at de blir slettet.

 

 

 

Arrangementer, også digitale

Når du deltar på gratis arrangementer hos oss behandler vi personopplysninger som kontakt-informasjon. For betalingsarrangementer samler vi i tillegg inn bestillings- og betalingsinformasjon. Formålet er å kunne tilby brukere og potensielle brukere relevante kurs, foredrag og workshops. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) samtykke eller b) avtale. Opplysningene oppbevares inntil du trekker samtykket ditt tilbake og eventuelt ber om at de blir slettet, eller, ved avtale, inntil fem år etter reglene i bokføringsloven.

Spørreundersøkelser

Vi informerer alltid om formålet med spørreundersøkelser vi gjennomfører, og om de er anonyme eller ikke. Vi deler ikke informasjonen med andre, eller bruker den til andre formål enn det vi har oppgitt. Ved anonyme undersøkelser samles ingen personopplysninger inn. Behandlingsgrunnlaget for undersøkelser som ikke er anonyme er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) samtykke. Opplysningene lagres så lenge det er relevant for formålet, eller inntil du trekker samtykket ditt tilbake og eventuelt ber om at de blir slettet.

Leverandører, samarbeidspartnere og databehandlere

Når du inngår en avtale med oss enten som leverandør, samarbeidspartner eller databehandler, behandler vi personopplysninger som kontaktinformasjon. Øvrige opplysninger er normalt sett knyttet til en virksomhet, og således ikke personopplysninger. Formålet er å kunne inngå slike avtaler, og behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) avtale. Opplysningene oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

Bruk av nettsiden

Når du bruker nettsiden vår behandler vi personopplysninger som IP-adresse og andre tekniske data, samlet inn via informasjonskapsler og analyseverktøy. Formålet er å gi deg en god brukeropplevelse, samt å utarbeide statistikk for å kunne forbedre og utvikle nettsiden og tjenestetilbudet vårt. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å gi deg en god brukeropplevelse, samt forbedring av nettsiden og tjenestetilbudet vårt. Les mer i neste kapittel.

Informasjonskapsler og analyseverktøy

 

En informasjonskapsel («cookie») er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker en nettside. Nedenfor beskriver vi hvordan vi bruker informasjonskapsler og analyseverktøy på nettsiden vår https://etablerer-akershus.no i henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon, i den såkalte «cookieparagrafen»: 2-7 b Bruk av informasjonskapsler/cookies.

 

Når du besøker nettsiden vår for første gang, eller etter at du har slettet informasjonskapsler, blir du informert om at vi bruker informasjonskapsler gjennom et banner som kommer opp nederst på siden. Ved å klikke på banneret aksepterer du at vi bruker informasjonskapsler som beskrevet nedenfor, for at du skal kunne fortsette å bruke nettsiden vår. Vi bruker følgende informasjonskapsler på nettsiden vår:

Google Analytics

 

 • __utma: Lagres i 2 år fra siste besøk
 • __utmb: Lagres i 30 min fra siste besøk
 • __utmc: Lagres til nettleseren lukkes
 • __utmz: Lagres i 6 måneder fra siste besøk
 • __utmv: Lagres i 2 år fra siste besøk
 • _ga: Lagres i 2 år fra siste besøk.

 

Vi bruker også følgende analyseverktøy på nettsiden:

 

Vi bruker Google Analytics for å spore adferd på nettsiden. Dette er et svært vanlig analyseverktøy for å analysere brukeroppførsel på et nettsted. Google Analytics er en tjeneste fra Google som gjør det mulig se antall besøkende, sidevisninger, trafikk-kilder, lengde på besøk, geografisk lokasjon og mye mer.

Statistikk om brukere og trafikk blir som oftest brukt og anvendt i aggregert form, slik at ikke statistikken inneholder noen form for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifisert person.

Skru av eller slette informasjonskapsler

Du kan selv skru av og/eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. På nettstedet nettvett.no kan du lære hvordan du gjør dette for de fleste nettlesere. Der kan du også lære mer om sikrere bruk av internett. Hvis du skrur av eller sletter informasjonskapsler kan du imidlertid endre brukeropplevelsen din på et nettsted, og noen ganger vil ikke tjenester på en nettside fungere hensiktsmessig lengre.

Hvem vi deler personopplysninger med

 

For å kunne drive tjenesten vår, er vi noen ganger nødt til å dele personopplysningene dine med parter som:

 • Databehandlere: leverandører av ulike tjenester som behandler personopplysningene dine på våre vegne (for eksempel for IT- og administrasjonstjenester, regnskap, skylagring, webhotell, utsendelse av e-poster og lignende)
 • Brukerstøtte for IT- og administrasjonssystemer
 • Offentlige myndigheter vi er pliktig å rapportere til

Vi krever at alle vi deler personopplysningene dine med, sikrer dataene dine i henhold til god informasjonssikkerhet, og etter kravene i personvernforordningen. Vi inngår databehandleravtale med alle leverandører.

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

 

I noen tilfeller overføres personopplysningene dine utenfor EU/EØS, for eksempel der vi bruker leverandører utenfor EU/EØS til å håndtere utsendelse av nyhetsbrev, til å behandle brukeropplysninger, for å tilgjengeliggjøre produkter og tjenester på nettsiden vår, for å muliggjøre betaling, for sikkerhet på nettsiden vår og ellers for å kunne drive tjenesten vår på en trygg og effektiv måte.

 

Overføring av personopplysninger til utenfor EU/EØS er kun tillatt til land EU-kommisjonen har godkjent, eller under nødvendige garantier etter personvernforordningen. Dette kan være Privacy Shield for leverandører vi bruker med tilhold i USA, bruk av EUs standardkontrakter, eller etter bindende virksomhetsregler. Dersom du vil vite hvilke leverandører vi bruker utenfor EU/EØS, og få tilgang til dokumentasjon av nødvendige garantier, kan du kontakte oss på e-post kristin@kunnskapsbyen.no

Sikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Blant annet bruker vi sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll, sikkerhetskopiering og tofaktorautentisering for å sikre dataene våre og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene vi oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

Vi bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer. Vi tillater kun andre å få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

Vi har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, og vi vil, ved avvik, sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil vi også varsle berørte registrerte.

Retting og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysninger vi har samlet om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysningene kan slettes.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for Etablerertjenesten sine tjenester, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedene. Når vi oppdaterer personvern-erklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedene 14 dager før endringene iverksettes. Vi vil informere om endringene i de tjenestene som berøres.

 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om Personvernerklæringen, kan du kontakte oss på epost:

kristin@kunnskapsbyen.no

 

NB! Det er ikke lov til å kopiere noe innhold fra denne personvernerklæringen.