Øvre Romerike
Home Øvre Romerike

Temakurs

Gratis temakurs

 

Temakursene går mer i dybden enn grunnkursene og er spesielt utviklet for at gründere og ledere i småbedrifter skal få innsikt i spesielle emner og virksomhetsområder som er sentrale for å lykkes med å utvikle forretningsidéen og bedriften.
På temakursene får du i tillegg til nyttig faglig innsikt også mange praktiske tips og oppdatering på relevante verktøy som brukes av gründere i dag.
Alle våre temakurs er gratis.
Alle kurs starter kl 18.00

Forretningsplan og forretningsmodell – 15. september

Mer infomasjon kommer

Sted: På grunn av usikkerhet rundt koronaepidemien har vi ikke bestemt hvor vi eventuelt holder de fysiske kursene. Når du har meldt deg på vil du få nærmere informasjon om kurset blir holdt som webinar eller på et fysisk sted. Fysiske kurs vil holdes på Øvre Romerike.

Tid: 15. september, fra kl 18.00

Markedsføring og konseptutvikling – 3. november

Mer infomasjon kommer

Sted: På grunn av usikkerhet rundt koronaepidemien har vi ikke bestemt hvor vi eventuelt holder de fysiske kursene. Når du har meldt deg på vil du få nærmere informasjon om kurset blir holdt som webinar eller på et fysisk sted. Fysiske kurs vil holdes på Øvre Romerike.

Tid: 3. november fra kl 18.00

Salg og kontaktskapende arbeid – 8. desember

Mer infomasjon kommer

Sted: På grunn av usikkerhet rundt koronaepidemien har vi ikke bestemt hvor vi eventuelt holder de fysiske kursene. Når du har meldt deg på vil du få nærmere informasjon om kurset blir holdt som webinar eller på et fysisk sted. Fysiske kurs vil holdes på Øvre Romerike.

Tid: 8. desember fra kl 18.00