Øvre Romerike
Home Øvre Romerike

Temakurs

Gratis temakurs

 

Temakursene går mer i dybden enn grunnkursene og er spesielt utviklet for at gründere og ledere i småbedrifter skal få innsikt i spesielle emner og virksomhetsområder som er sentrale for å lykkes med å utvikle forretningsidéen og bedriften.
På temakursene får du i tillegg til nyttig faglig innsikt også mange praktiske tips og oppdatering på relevante verktøy som brukes av gründere i dag.
Alle våre temakurs er gratis.
Alle kurs kl 18-21  Forskjellige kurssteder fra gang til gang.

Forretningsmodellering – 5. mai 2020 kl. 18-21 Årnes

 

Hvordan bygge en kommersiell bedrift? Hvilke hensyn må man ta? Hvordan skal man tjene penger? Temakvelden forklarer hvordan man skaper en enkel og praktisk plan for å skape sammenheng og systematikk mellom forretningside, forretningsmodell, mål, handlingsplaner og budsjett og gir deg oversikt over hvilke oppgaver som må løses for å få bedriften på bena.

Sted: Årnes – Årnes Næringssenter – Seterstøavegen 2c
Tid: 1800-2100

Markedsføring og konseptutvikling – 12. mai 2020 kl. 18-21 Jessheim

 

Hva skal du være, hvordan skal du gjøre det og for hvem?
Denne temakvelden vil gi deg grunnleggende innsikt i markedsføring, slik at du skal bli bedre i stand til gjøre de riktige strategiske valgene knyttet til:

– Valg av marked og produkt
– Markedsposisjonering
– Utvikling av riktig markedsføringsmix (de fire Pene)

I tillegg til grunnkunnskaper i markedsføring og hvilke faktorer du bør ta hensyn til for å lykkes vil du denne kvelden få mange praktiske markedsføringstips.

Sted: Business Jessheim – 4. etasje Jessheim Storsenter
Tid: 1800-2100

Salg og kontaktskapende arbeid – Hurdal 9. juni 2020 kl. 18-21

 

Hvordan øke omsetningen gjennom å selge smartere?
Temakvelden gir innsikt i hvordan man bruker kundeinnsikten fra markedsarbeidet til å utvikle og planlegge salgsstrategier. Temakurset tar og for seg den behovsorienterte salgssamtale og hvordan man opptrer i direkte kontakt med kunden. Kurset er praktisk rettet.

Sted: Hurdal – Hurdal rådhus, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal
Tid: 1800-2100