Øvre Romerike
Home Øvre Romerike

Temakurs

Gratis temakurs

 

Temakursene går mer i dybden enn grunnkursene og er spesielt utviklet for at gründere og ledere i småbedrifter skal få innsikt i spesielle emner og virksomhetsområder som er sentrale for å lykkes med å utvikle forretningsidéen og bedriften.
På temakursene får du i tillegg til nyttig faglig innsikt også mange praktiske tips og oppdatering på relevante verktøy som brukes av gründere i dag.
Alle våre temakurs er gratis.
Alle kurs starter kl 18.00

Markedsføring og konseptutvikling – 3. november

Hva skal du være, hvordan skal du gjøre det og for hvem?
Denne temakvelden vil gi deg grunnleggende innsikt i markedsføring, slik at du skal bli bedre i stand til gjøre de riktige strategiske valgene knyttet til:

– Valg av marked og produkt

– Markedsposisjonering
– Utvikling av riktig markedsføringsmix (de fire Pene)

I tillegg til grunnkunnskaper i markedsføring og hvilke faktorer du bør ta hensyn til for å lykkes vil du denne kvelden få mange praktiske markedsføringstips.

Sted: Webinar, lenke ettersendes

Tid: 3. november fra kl 18.00

Salg og kontaktskapende arbeid – 8. desember

Hvordan øke omsetningen gjennom å selge smartere?
Temakvelden gir innsikt i hvordan man bruker kundeinnsikten fra markedsarbeidet til å utvikle og planlegge salgsstrategier. Temakurset tar og for seg den behovsorienterte salgssamtale og hvordan man opptrer i direkte kontakt med kunden. Kurset er praktisk rettet.

Sted: På grunn av usikkerhet rundt koronaepidemien har vi ikke bestemt hvor vi eventuelt holder de fysiske kursene. Når du har meldt deg på vil du få nærmere informasjon om kurset blir holdt som webinar eller på et fysisk sted. Fysiske kurs vil holdes på Øvre Romerike.

Tid: 8. desember fra kl 18.00