Nedre Romerike
Home Nedre Romerike

Grunnkurs i etablering

Grunnkurs Etablering

 

Hovedtemaene i Grunnkurs Etablering er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), selskapsformer (hva passer for meg), formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap) og forretningsplan. Det gis praktiske eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder og andre kilder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.

Alle grunnkurs holdes fra kl 1700 til kl 2000 i BUSINESS LILLESTRØMS lokaler i STORGATA 7 – dersom ikke annen beskjed er gitt!

Webinar: Grunnkurs i Etablering – Lillestrøm 15/04 – 2020

 

Kursleder: Paul Bø

Tidspunkt: 17:00 – 19:00

Grunnkurs i Etablering – Lillestrøm 10/06 – 2020

 

Kursleder: Paul Bø