Follo
Home Follo

Temakurs

Temakurs 1: Forretningsmodellering – Follo 5. mai 2020

 

Hvordan bygge en kommersiell bedrift? Hvilke hensyn må man ta? Hvordan skal man tjene penger?
Temakvelden forklarer hvordan man skaper en enkel og praktisk plan for å skape sammenheng og systematikk mellom forretningside, forretningsmodell, mål, handlingsplaner og budsjett og gir deg oversikt over hvilke oppgaver som må løses for å få bedriften på bena.
Når: Tirsdag 5. mai 2020, kl 17:00-20:00
Sted: Ås Kulturhus, Moerveien 1, 1430 Ås

Temakurs 2: Markedsføring og konseptutvikling – Follo 12. mai 2020

 

Hva skal du være, hvordan skal du gjøre det og for hvem?
Temakvelden hjelper deg å forstå kunders kjøpsadferd slik din bedrift kan utvikle suksessfulle markedsstrategier. Kurset gir innsikt i kjøps- og beslutningsprosesser, segmentering, posisjonering, produktutvikling og markedskommunikasjon.
Når: Tirsdag 12. mai 2020 kl 17:00-20:00
Sted: Ås Kulturhus, Moerveien 1, 1430 Ås

Temakurs 3: Salg og kontaktskapende arbeid – Follo 19. mai 2020

 

Hvordan øke omsetningen gjennom å selge smartere?
Temakvelden gir innsikt i hvordan man bruker kundeinnsikten fra markedsarbeidet til å utvikle og planlegge salgsstrategier. Temakurset tar og for seg den behovsorienterte salgssamtale og hvordan man opptrer i direkte kontakt med kunden. Kurset er praktisk rettet.
Når: Tirsdag 19. mai 2020, kl 17:00-20:00
Sted: Ås Kulturhus, Moerveien 1 1430 Ås