Follo
Home Follo

Temakurs

Temakurs 1 Forretningsplan og forretningsmodeller, webinar 18. november

 

Hvordan skal din bedrift organisere seg for best mulig å imøtekomme kundenes behov?

 

Temakvelden viser hvordan man lager en enkel og praktisk plan for å skape sammenheng og systematikk mellom forretningside, forretningsmodell, mål, handlingsplaner og budsjett. Forretningsmodellen gir deg oversikt over hvilke oppgaver som må løses for å få bedriften på bena og tjene penger.

 

Når: 18.november kl 17
Sted: Webinar. Live link til webinaret blir tilgjengelig 10 min før oppstart

Temakurs 2 – Markedsføring og konseptutvikling, webinar 25. november

 

Hva skal du være, hvordan skal du gjøre det og for hvem?

 

Temakvelden hjelper deg å forstå kunders kjøpsadferd slik din bedrift kan utvikle hensiktsmessige markedsstrategier. Kurset gir innsikt i kjøps- og beslutningsprosesser, segmentering, posisjonering, produktutvikling og markedskommunikasjon

 

Når: 25.november kl 17
Sted: Webinar. Live link til webinaret blir tilgjengelig 10 min før oppstart

Temakurs 3 – Salg og kontaktskapenede arbeid – webinar 2. desember

 

Lær hvordan gode salgsstrategier kan øke inntjeningen til din bedrift

 

Temakvelden forklarer hvordan  man bruker kundeinnsikten fra markedsarbeidet til å utvikle og planlegge salgsstrategier. Salgsarbeidet må tilpasses dine kunders tanker og vurderinger. Det kan du gjøre ved å lære deg å utvikle behovsorienterte salgsstrategier.  Kurset er praktisk rettet.

 

Når: 2.desember kl 17

Sted: Webinar. Live link til webinaret blir tilgjengelig 10 min før oppstart