Follo
Home Follo

Temakurs

Korona og Krona! Kjøpsadferd i krisetider – webinar 15. september 2020

Hvordan økonomisk kriser påvirker marked og forbrukeradferd.

Hvor ligger mulighetene i nedgangstider? Vi står i en helt spesiell situasjon med Corona-krisen hvor alt uten tvil ha store ringvirkninger for hvordan forbrukere og bedrifter vil bruke penger. Ved å se på hvordan finanskrisen i 2008 påvirket kjøpsadferd vil vi se på hvilke lærdommer det kan gi oss og hvordan dette vil påvirke forbrukeradferd og den økonomiske psykologien. Webinaret bør være av interesse for alle som selger varer eller tjenester.

Når: 15. september 2020 kl 14.00 – 15.30
Sted: Webinar. Live link til webinaret blir tilgjengelig 10 min før oppstart