Follo
Home Follo

Temakurs

Introduksjon til Lean Business – webinar – 6. oktober

 

For å skape størst mulig lønnsomhet i bedriften er det viktig å identifisere hva der er som konkret
skaper verdi for kundene. Læring er avgjørende for bedriftens utvikling. Men for å lære må du vite hva
du gjør som er riktig og hva som er galt. Dette webinaret skal hjelpe deg å forstå hvordan du må
bygge din bedrift å skape og levere verdi til dine kunder.

 

Lean er en enkel og rask måte å få bedriften i gang på. Dette gjøres ved først å lage en antakelser om
hvordan bedriften skal tjene penger. Deretter testes disse, og endres der det er behov for endring.

 

Når: tirsdag 6.oktober kl 12 – 16
Sted: Webinar. Live link til webinaret blir tilgjengelig 10 min før oppstart

Korona og krona – kjøpsatferd i krisetider – webinar 7. oktober

 

Hvordan økonomisk kriser påvirker marked og forbrukeradferd.

 

Hvor ligger mulighetene i nedgangstider? Vi står i en helt spesiell situasjon med Corona-krisen hvor
alt uten tvil ha store ringvirkninger for hvordan forbrukere og bedrifter vil bruke penger. Ved å se på
hvordan finanskrisen i 2008 påvirket kjøpsadferd vil vi se på hvilke lærdommer det kan gi oss og
hvordan dette vil påvirke forbrukeradferd og den økonomiske psykologien. Webinaret bør være av
interesse for alle som selger varer eller tjenester.

 

Når: Onsdag 7.oktober kl 14 – 16
Sted: Webinar. Live link til webinaret blir tilgjengelig 10 min før oppstart

Hvordan selge til bedrifter og utvikle lønnsomme relasjoner- webinar 8. oktober

 

Store organisasjoner handler ofte for langt høyere summer enn vanlige kunder, og derfor blir
kjøpsprosessen mer komplisert og tar lengre tid. For å lykkes i dette markedet må du bygge tillit.
Nøkkelen til å bygge tillit i dette markedet er å se sammenhengen mellom markedsføring, salg og
relasjonsbygging. Man må sette søkelys på personlig kommunikasjon som aktivt virkemiddel for å få
påvirket en eksisterende eller en kommende kunde i ønsket retning.

 

Marius Sandvik gir en innføring i hvordan du bør gå frem for å utvikle ditt konsept og lage best mulige
marked- og salgsstrategier for å nå igjennom i dette markedet.

 

Når: torsdag 8.oktober kl 14 – 16
Sted: Webinar. Live link til webinaret blir tilgjengelig 10 min før oppstart

Temakurs 1 Forretningsplan og forretningsmodeller, webinar 18. november

 

Hvordan skal din bedrift organisere seg for best mulig å imøtekomme kundenes behov?

 

Temakvelden viser hvordan man lager en enkel og praktisk plan for å skape sammenheng og systematikk mellom forretningside, forretningsmodell, mål, handlingsplaner og budsjett. Forretningsmodellen gir deg oversikt over hvilke oppgaver som må løses for å få bedriften på bena og tjene penger.

 

Når: 18.november kl 17
Sted: Webinar. Live link til webinaret blir tilgjengelig 10 min før oppstart

Temakurs 2 – Markedsføring og konseptutvikling, webinar 25. november

 

Hva skal du være, hvordan skal du gjøre det og for hvem?

 

Temakvelden hjelper deg å forstå kunders kjøpsadferd slik din bedrift kan utvikle hensiktsmessige markedsstrategier. Kurset gir innsikt i kjøps- og beslutningsprosesser, segmentering, posisjonering, produktutvikling og markedskommunikasjon

 

Når: 25.november kl 17
Sted: Webinar. Live link til webinaret blir tilgjengelig 10 min før oppstart

Temakurs 3 – Salg og kontaktskapenede arbeid – webinar 2. desember

 

Lær hvordan gode salgsstrategier kan øke inntjeningen til din bedrift

 

Temakvelden forklarer hvordan  man bruker kundeinnsikten fra markedsarbeidet til å utvikle og planlegge salgsstrategier. Salgsarbeidet må tilpasses dine kunders tanker og vurderinger. Det kan du gjøre ved å lære deg å utvikle behovsorienterte salgsstrategier.  Kurset er praktisk rettet.

 

Når: 2.desember kl 17

Sted: Webinar. Live link til webinaret blir tilgjengelig 10 min før oppstart