Follo
Home Follo

Nettverksbygging

Ønsker du å utvide ditt nettverk?

 

Å utvikle et relevant nettverk for din bedrift er viktig for bedriftens evne til å manøvrere i markedet. For å overvinne de mange hindringene man støter på i oppstarten er det viktig at bedriften bygger gode og hensiktsmessige forhold til andre i lignede eller beslektede marked som kan utvide virksomhetens evne til å samarbeide, finne nye kunder og vokse. Å bruke nettverk som et verktøy er en smart måte å finne investorer, kunder, ansatte, leverandører og forretningspartnere med minimale kostnader for bedriften din.

 

For å hjelpe deg i gang med dette arbeidet har Etablerertjenesten i Follo utviklet små digitale nettverks arenaer hvor du kan melde deg på og delta i en felles online sesjon sammen med andre oppstartsbedrfter i din bransje. Sesjonene varer i en time ledet av en veileder fra Etablerertjenesten hvor formålet er å diskutere relevante utfordringer knyttet til den aktuelle bransjen med utgangspunkt i etablererens egne erfaringer. Hver sesjon vil i tillegg til en moderator fra Etablerertjenesten bestå av 4-5 deltakere.

 

Fellesmøtene vil bli avhold over Microsoft teams

 

Send mail til etablerer@norgesvel.no om du ønsker å delta på en sesjon