Follo
Home

Follo

Kontakt oss


Epostetablerer@norgesvel.no
Telefon: 909 25 266  (betjent mandag-fredag)
Facebook: /etableringfollo

Som følge av pandemien ønsker vi å bidra til å begrense spredningen av Koronaviruset.

I tråd med smittevernreglene avventer vi med å avholde fysiske arrangementer, men noen kurs går som webinarer.

Vi tilbyr nå all veiledning på Skype/telefon/Teams til avtalte tider – frem til nærmere avklaring av situasjonen.

Asker/Bærum og Nedre Romerike kan gjennomføre samtaler i møter – forutsatt at verken veileder eller etablerer er i karantene eller tilhører risikogruppen.

Vi håper med dette bidraget å bidra til at så mange som mulig holder seg friske i denne utfordrende tiden.

Etablerertjenesten Follo

 

Etablerertjenesten i Follo drives av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, som har drevet denne siden 1. februar 2013. Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon som brenner for gode og livskraftige lokalsamfunn der folk kan bo, jobbe og leve.

 

Kraften i å være en ideell medlemsorganisasjon, sammen med bred kompetanse på utviklingsarbeid, gjør oss til en unik samarbeidspartner for lokal næringsutvikling og verdiskaping. Ideskaping, gründerskap, samarbeid og kommersialisering står sentralt i vårt arbeid. Målet er alltid å utvikle selvstendige næringsaktører som bidrar til videre vekst i sine lokalsamfunn. All vår virksomhet skjer på et ideelt grunnlag, og alle verdier som skapes gjennom vårt arbeid kommer på denne måten ulike lokale aktører til gode.

 

Norges Vel er Norges eldste landsdekkende medlemsorganisasjon, og har drevet lokalt utviklingsarbeid helt siden 1809.

 

Siden 1978 har vi også arbeidet med næringsrettet utviklingsarbeid internasjonalt, blant annet i flere land i Afrika. Også her er målet å bidra til å utvikle selvstendige og lønnsomme aktører som kan gå fra selvberging til næringsutvikling.

 

www.norgesvel.no