Asker og Bærum
Home Asker og Bærum

Mentorprogram

Mentorprogram for Etablerertjenesten 2020

 

 

Programmet er en viktig satsning for særskilt lovende gründere i Bærum og nye Asker, og det organiseres sammen med og av Kvinner i Business. Mentor bidrar med støtte og erfaringsdeling overfor adept (mentée) og bygger oppunder Etablerertjenestens målsetning.

  • Formål og hensikt med programmet er bl.a. å gi deltakerne:
  • Mulighet til å trekke veksel på en annen og uhildet person
  • Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling, samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt i sitt gründerskap
  • Mulighet for erfaringsdeling og en arena for å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon
  • Inspirasjon til å stå løpet og realisere og utvikle sin bedrift  Programmet skal bidra til å spre kompetanse på tvers av bransjer.

 

Begreper:
Mentorene i programmet skal gi adeptene full oppmerksomhet knyttet til adeptens utviklingsområder. Adept blir den personen i relasjonen som søker utvikling. Mentorer hentes fra nettverkene til Kvinner i Business og Næringsrådene i Bærum, Asker, Røyken og Hurum.

 

Arbeidsform:
Adept velger mentor i samråd med programleder. En adept kan normalt ikke bytte mentor underveis i programmet. Adeptens utviklingsbehov skal være styrende for valg av mentor, og styrende for relasjonsarbeidet mellom mentor og adept. Programmet har tre samlinger for å styrke relasjonsarbeidet: startsamling, midtsamling og avslutningssamling. Øvrige samlinger oppfordres deltakerne til å ta ansvar for selv.

 

Tidsperspektiv:
Programmet går over ett år og hver adept-mentorpar skal ha minst 10 møter av 1-2 timers varighet.

 

Fakta og framdrift:

Programmet er i regi av Etablerertjenesten i Bærum og nye Asker.
Programleder:             Marit H. Silseth, marit@silsethconsulting.no, tlf. 90734964
Antall deltakere:          Maks 10 deltagere
Tidsperspektiv:            1 år
Omfang:                        10 møter av 1-2 timer samt nevnte samlinger

 

Mentorkandidater:
Hentes fra Kvinner i Business eller næringslivet. Adept kan selv også foreslå mentor.

 

Kobling:
Programleder og adept diskuterer og blir enige om mentor.

 

Samlinger:
Oppstartsamling i januar 2020 hvor målet er å gi deltakerne en felles plattform å starte sitt relasjonsarbeid fra, samt å se på de ulike rollene til mentor og adept.
Midtsamling i juni 2020 hvor målet er å ytterligere støtte adeptene og sikre optimalt utbytte av programmet..
Sluttsamling er en evaluering av programmet og en markering av at programmet og relasjonsarbeidet avsluttes. Sluttsamlingen er i november/desember 2020.

 

Evaluering:
Deltakerne skal sende en kort statusrapport ved halvgått løp og en evaluering ved programmets slutt til programleder.

 

Søknadsfrist:
6 januar 2020 -NY FRIST!, søknad sendes til: marit@silsethconsulting.no

 

Pris:
Kr. 5500,-

 

Søknad til Mentorprogram 2020 må inneholde følgende:
Dato:
Navn/firmanavn:
Kontaktpunkter (tlf, e-post, web, adresse):
Alder (søker/bedrift):
Vedlegg (CV, kompetanseprofil etc.):
Dagens arbeidssituasjon:
Bakgrunn for at jeg søker:
Mine krav til mentor:
Mine krav og forventninger til meg som adept:
Mine/firmaets utviklingsområder som jeg ønsker å ha fokus på i relasjonsarbeidet:
Når det gjelder samarbeidsformer, tid og sted ønsker jeg:
Det jeg vil unngå i relasjonsarbeidet er:
Stikkord for en vellykket relasjon slik jeg ser det er:

 

Søknad sendes til  Marit H. Silseth, marit@silsethconsulting.no, tel. 90734964.

Velkommen som søker