Asker og Bærum
Home Asker og Bærum

Grunnkurs i etablering

Grunnkurs i etablering – webinar 27/08-20

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.

Når: 27. august 2020 at 12.00-15.00
Sted: Webinar

Kurset holdes av Asker Næringsforening

Grunnkurs i etablering – Sandvika 24/09-20

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.

Når: 24. september 2020 at 12.00-15.00
Sted: Kjørboveien 20 (innang 12-24) 1337 Sandvika

Kurset holdes av Bærum Næringsråd

Grunnkurs i etablering – Asker 13/10-20

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.

Når: 13. oktober 2020 10.00 – 13.00
Sted: Viken Spacee, Drengsrudhagen 6, 1385 Asker

Kurset holdes av Asker Næringsforening

English startup course – Bærum 16/10-20

 

The main themes in the course are personal clarification (the difficult questions), business plan (key elements),
corporate forms (what suits me?) and formal requirements, rights and obligations (including company registration).
Examples are provided, and references to important sites where you can deepen the various themes.
The course will be conducted by Bærum International Hub.

When: 16. October 2020 at 10.00-13.00
Deadline for registration: 15 October, 10.00
Place: Bærum International Hub Address: Fjordveien 1, 1363 Høvik

Grunnkurs i etablering – Sandvika 3/12-20

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.

Når: 3. desember 2020 12.00 – 15.00
Sted: Kjørboveien 20 (inngang nr. 12-24), 1337 Sandvika

Kurset holdes av Bærum Næringsråd