Asker og Bærum
Home Asker og Bærum

Grunnkurs i etablering

Grunnkurs i etablering – Bærum 3/12-20

Hovedtemaene i kurset er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer),
selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap).
Det gis eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.

Når: 3. desember 2020 12.00 – 15.00
Sted: Bærum International Hub  Adresse: Fjordveien 1, 1363 Høvik

Kurset holdes av Bærum International Hub