Asker og Bærum
Home

Asker og Bærum

Kontakt oss


Epost: etablerer@askershus.no
Telefon: 02314  (betjent mandag-fredag)
Facebook: /etablerertjenesten

Som følge av pandemien ønsker vi å bidra til å begrense spredningen av Koronaviruset.

I tråd med smittevernreglene avventer vi med å avholde fysiske arrangementer, men noen kurs går som webinarer.

Vi tilbyr nå all veiledning på Skype/telefon/Teams til avtalte tider – frem til nærmere avklaring av situasjonen.

Asker/Bærum og Nedre Romerike kan gjennomføre samtaler i møter – forutsatt at verken veileder eller etablerer er i karantene eller tilhører risikogruppen.

Vi håper med dette bidraget å bidra til at så mange som mulig holder seg friske i denne utfordrende tiden.

Etablerertjenesten Asker og Bærum

 

Etablerertjenesten i Asker og Bærum driftes av AskersHus næringshage, Asker næringsforening , Bærum næringsråd og Kvinner i Business. Vi tilbyr individuell veiledning, Grunnkurs, Temakurs, Gründerkaféer, Seminarer, Mentorprogram, og Inkubatorplasser. Vi hjelper deg også med næringsfaglig vurdering. Tilbudet er for alle som vi etablere seg i Asker og Bærum kommune.