nytt bilde

Seminar-Starte og drive bedrift-dagen - Asker 4/4-19

På Starte og drive bedrift-dagen får du:
09.00 Oppstart – dagen i dag og forventninger
– En gründers reise – fra ide til oppstart
– Lokal gründerhjelp – gode veiledere er viktig før du etablerer egen bedrift
– Finansiering
– Altinn Starte og drive bedrift – nasjonal informasjonsportal for nystarter og etablerte
– Domenenavn – en smart start v/Norid
– Valg av selskapsform, navn på bedriften, registrering v/Brønnøysundregistrene
– Patent, varemerke og design v/Patentstyret
– Skatt og avgift – en god start v/Skatteetaten
– Hjelp til etablering, dagpenger, sykepengerettigheter v/NAV
– Økonomi, finansiering banktjenester/fallgruver
– Markedsføring av bedriften
– Regnskap – føre det selv eller sette det bort til regnskapskontor
– Sjekk kunden før du jubler – fakta kilden www.brreg.no
– Åpen time – her møter du foredragsholderne, nettverksbygging, besøk på stand
14:00 Avslutning
https://startedrivedag.brreg.no/

Når: Torsdag 4 april  2019, kl 09.00-14.00
Sted: AskersHus/ Vken Space  Adresse: Drengsrudhagen 6,1385 Asker
Påmelding

Mentorprogram for Etablerertjenesten 2019

Programmet er en viktig satsning for særskilt lovende gründere i Asker og Bærum og organiseres sammen med Kvinner i Business. Mentor bidrar med erfaringsdeling på tvers av bransjer og bygger oppunder Etablerertjenestens målsetning.

Formål og hensikt med programmet er bl.a. å gi deltakerne:
-Mulighet til å trekke veksel på en annen og uhildet person
-Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling, samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt i sitt gründerskap               
-Mulighet for erfaringsdeling og en arena til å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon
-Anledning til å få ny giv til å stå løpet og realisere og utvikle sin bedrift.Programmet bidrar til å spre kompetanse på tvers av bransjer.
 
Begreper:
Mentorene i programmet skal gi adeptene full oppmerksomhet knyttet til adeptens utviklingsområder. Adept blir den personen i relasjonen som søker utvikling. Mentorer hentes fra nettverkene til Kvinner i Business, Asker Næringsråd og Bærum Næringsråd.
 
Arbeidsform:
Adept velger mentor i samarbeid med programleder. Adeptens utviklingsbehov skal være styrende for valg av mentor, og styrende for relasjonsarbeidet mellom mentor og adept. Programmet har tre samlinger for å styrke relasjonsarbeidet: startsamling, midtsamling og avslutningssamling. Øvrige samlinger oppfordres deltakerne til å ta ansvar for selv.
 
Tidsperspektiv:
Programmet går over et år og hver adept-mentorpar skal ha minst 10 møter av 1-2 timers varighet.

Pris: 5500kr

Søknad til mentorprogrammet må inneholde følgende:
Navn/firmanavn:
Kontaktpunkter( tlf, e-post, web, adresse):
Alder(søker/bedrift):
Dato:
Vedlegg(CV, kompetanseprofil etc.):
Dagens arbeidssituasjon:
Bakgrunn for at jeg søker:
Mine krav til mentor:
Mine krav og forventninger til meg som adept:
Mine/firmaets utviklingsområder som jeg ønsker å ha fokus på i relasjonsarbeidet:
Mht til samarbeidsformer tid og sted ønsker jeg:
Det jeg vil unngå i relasjonsarbeidet er:
Stikkord for en vellykket relasjon slik jeg ser det er:

Søknadsfrist er 20 november 2018, søknad sendes til marit@silsethconsulting.no

1 samling: 14 januar 2019
2 samling: 17 juni 2019

Ved spørsmål/ behov for ytterligere informasjon kontakt Marit Silseth, epost: marit@silsethconsulting.no, tlf: 90734964
 

Grûndersjansen 2018

Grûndersjansen 2018 er et halvårlig mentoring-/støtteprogram for 20  personer med innvandrerbakgrunn, som er bosatt i Asker kommune eller Bærum kommune og som ønsker å starte egen virksomhet.
Den enkelte deltaker i programmet vil få en egen mentor fra næringslivet i Asker som vil følge vedkommende i seks måneder. Deltakerne vil i tillegg få nødvendig og relevant kunnskap og motivasjon blant annet gjennom tre fagsamlinger.Målet med programmet er å gjøre deltakerne mer rustet til å iverksette sin forretningsidè, styrke sine nettverk og bli integrert i arbeidslivet i Asker og Bærum på en positiv måte.
 
Det er et krav at deltakere i programmet snakker norsk og at de har et genuint engasjement for å starte eller nylig har startet egen virksomhet. Vi vil innledningsvis vurdere den enkeltes forretningsidê og hvorvidt denne virker realistisk å gjennomføre.

For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Lars O. Nordal; epost: post@askern.no, tlf: 90592314
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern