Grunnkurs i etablering (Lillestrøm)

Hovedtemaene i Grunnkurs Etablering er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), selskapsformer (hva passer for meg), formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap) og forretningsplan. Det gis praktiske eksempler, og henvisninger til viktige nettsteder og andre kilder hvor du kan få utdypet de ulike temaene.

Alle grunnkurs holdes fra kl 1700 til kl 2000 i BUSINESS LILLESTRØMS lokaler i  STORGATA 7 - dersom ikke annen beskjed er gitt!

Grunnkurs i etablering - Lillestrøm 23/01 - 2019

Pamelding

Grunnkurs i etablering - Lillestrøm 27/03 - 2019

Påmelding

Grunnkurs i etablering - Lillestrøm 5/06 - 2019

Påmelding
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern