Temakurs

Forretningsmodellering - Follo 14/11 -2017

NB! Ny DATO NB!
Hvordan bygge en kommersiell bedrift? Hvilke hensyn må man ta? Hvordan skal man tjene penger? 
Temakvelden forklarer hvordan man skaper en enkel og praktisk plan for å skape sammenheng og systematikk mellom forretningside, forretningsmodell, mål, handlingsplaner og budsjett og gir deg oversikt over hvilke oppgaver som må løses for å få bedriften på bena.
Når: Tirsdag 14. november, 2017, kl 17:00-20:00
Sted: Oppegård Rådhus, Kolbotnveien 30

Markedsføring og konseptutvikling - Follo 22/11 - 2017

Hva skal du være, hvordan skal du gjøre det og for hvem?
Temakvelden hjelper deg å forstå kunders kjøpsadferd slik din bedrift kan utvikle suksessfulle markedsstrategier. Kurset gir innsikt i kjøps- og beslutningsprosesser, segmentering, posisjonering, produktutvikling og markedskommunikasjon. 
Når: Onsdag 22. november,  2017 kl 17:00-20:00
Sted: Oppegård Rådhus, Kolbotnveien 30

Salg og kontaktskapende arbeid - Follo 29/11 - 2017

Hvordan øke omsetningen gjennom å selge smartere?
Temakvelden gir innsikt i hvordan man bruker kundeinnsikten fra markedsarbeidet til å utvikle og planlegge salgsstrategier. Temakurset tar og for seg den behovsorienterte salgssamtale og hvordan man opptrer i direkte kontakt med kunden. Kurset er praktisk rettet. 
Når: Onsdag 29. november, 2017 kl 17:00-20:00
Sted: Oppegård Rådhus, Kolbotnveien 30
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern