Grunnkurs

Grunnkurs i etablering er et startkurs som gir en generell innføring i selskapsetablering, og er en forutsetning for å komme videre.
Forretningsmodellen er også et grunnleggende kurs når det gjelder strukturert selskapsutvikling.
Vi anbefaler at du følger alle kursene - men det er ikke noe absolutt krav!
 

Tunet, Gardermoen

Utvikling av Forretningsplanen - Tunet 28/3 - 2017

Er det siste av grunnkursene, hvor målet er få på plass en ferdig forretningsplan basert på forutgående analyse av mulighetene (forretningsmodellen). Vi arbeider sammen på egen forretningsplan; vi deler erfaringer i arbeidet med forretningsplanen, vi ser på status hos den enkelte, og diskuterer forslag til videre gode praktiske løsninger.

Når: Tirsdag, 28. mars 2016 kl 17:00-20.00
Sted: Innovasjon Gardermoen, Tunvegen 19, 2060 Gardermoen
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern