OBS! Nye regler for næringsfaglige vurderinger (NFV)

Etter at Asker og Bærum innførte egenandel for næringsfaglige vurderinger fra 2. mai 2018, krever nå alle de fire regionene betaling (egenandel) for vurderingen .
Du bestiller NFV ved å gå inn på "Næringsfaglig vurdering - NFV"-tjenesten for din region, og bestille via bestillingsknappen.

 

Tilbud om arbeidsplasser (gratis for begrenset periode)

For oppstartsbedrifter og gründere på Nedre Romerike tilbyr vi to ulike arbeidsplasser gratis i lokalene til Business Lillestrøm. Plassene disponeres i 3 måneder. Business Lillestrøm er et veksthus for oppstartbedrifter og gründere i Lillestrøm-regionen. Vi holder til i meget sentrale lokaler på gateplan i Storgata 7 (inngang fra Gågata). Her tar du del i et spennende fellesskap sammen med 40 andre gründere fra området. Har du en god idè og lyst til å starte for deg selv – eller har du så vidt kommet i gang?
Send en kort søknad til kristin@kunnskapsbyen.no hvor du forteller om deg, ditt prosjekt og hvorfor nettopp du skal få disponere denne plassen.

For etablerere i Asker og Bærum tilbys det plass i "AskersHus"-lokalet  på Drengsrud i  3 måneder.
Ved interesse for inkubatorplass send en epost til etablerer@askern.no
I Asker  er det en mindre egenandel på inkubatorplassene da en viss oppfølging er inkludert.

GRÜNDERFROKOST (08:30  - 10:00) - Storgata 7, Lillestrøm

Gründerfrokostene er uformelle samlinger i Business Lillestrøm der vi kombinerer kaffe og brødskiver med foredrag og diskusjoner som har interesse for miljøet. Vi forsøker å dekke tidsaktuelle temaer med innleide foredragsholdere, eller interne ressurpersoner, og inviterer ca en gang per måned. 
Deltakelse er GRATIS men krever påmelding!

Gründerfrokost - Lillestrøm 06/9 - 2018

GDPR for oppstartsbedrifter
Påmelding

EXTRA Gründerfrokost - Lillestrøm 27/9 - 2018, fra kl 0900 til 1100

(Inngår i StartUp Festival)
Hvordan bli kjent, likt og få viljen sin?
Påmelding (Temakurs-siden)

 

Gründerfrokost - Lillestrøm 11/10 - 2018

Lean Start Up v( Foss Consulting
Påmelding

Gründerfrokost - Lillestrøm 01/11 - 2018

Hva er god kjemi og hvordan skape det bevisst?
v/ Metaresource
Påmelding

Gründerfrokost - Lillestrøm 06/12 - 2018

Min Gründerhistorie
Påmelding


Gründerforum mm i Asker og Bærum

nytt bilde

Gründerkafé- Erfaringer med å starte en vellykket bedrift- Sandvika-15/2-18

Leigh Nichols er gründeren av Modern Greens.
Hun kom til Norge i 2016, og  har tatt med seg det beste fra New Yorks salatbarer; gourmetmat som er god for kroppen ,servert på et blunk. 
Nå vil hun gjerne dele sine erfaringer med deg som ønsker å starte/drive egen virksomhet. Arrangementet inkluderer gratis bevertning, for anledningen står delikate burgere på menyen.

Tid: Torsdag 15 februar kl 18.00- 21.00 
Sted: Musikkflekken i Sandvika   Adr: Brambanis vei 2, 1337 Sandvika

 
Påmelding

Seminar- En formiddag med virkemiddelapparatet- Sandvika -15/3-18

Møt representanter fra Innovasjon Norge, Patentstyret og Forskningsrådet (Skattefunn).

Når: Torsdag 15 mars  2018, fra kl 09.00 til 12.00
Sted: Kunnskapssenteret, rom 459 i 4 etasje   Adr: Otto Sverdrups plass 4 , 1337 Sandvika. 
Påmelding

Gründerkafé- Møt Årets gründer 2017 i Asker og Bærum- Asker-15/3-18

Kate Günther Ellefsen vant prisen «Årets gründer i Asker og Bærum 2017».  
Nå vil hun gjerne dele sin historie, og gi deg nyttige tips.
Helikopterpiloten bestemte seg en dag for å gjøre hobbyen til sitt levebrød.
I 2012 startet hun Grini Hjemmebakeri AS. Kransekaker i ulike varianter og for alle sesonger ble  hovedproduktet.
Selskapet har hatt god vekst, omsatte i 2016 for 5, 1 mill., og har vist imponerende resultater i alle år.
Hun har et stort lokalt og sosialt engasjement, og støtter bl.a. lokalmiljøet bredt og samarbeider med NAV om arbeidstreningsprogrammer.
Arrangementet er inkludert gratis middag, for anledningen serveres det pulled burger.

Tid: Torsdag 15 mars  kl 18.00- 21.00 
Sted: Kafe´ Kvist   Adr: Knud Askers vei 5,1383 Asker

 
Påmelding

Gründerkafé- Erfaringer med å starte en vellykket bedrift- Sandvika-9/5-18

Polske Aleksandra F. Eriksen startet sitt enkeltmannsforetak i 2004 i underetasjen hjemme på Skui.
Hennes første firma hadde et ambisiøs navn; Ad Astra («til stjernene»)
Etter hvert kom det nye ideer, de første ansettelsene og stadig flere kunder.
Polish Connection, Norwegian VAT Services og Omega Accounting AS er hennes tre bedrifter som i dag ansetter 40 medarbeidere og omsetter for over 25 millioner kroner.
Kjernetjenester er rådgivning, bedriftsetablering og regnskap på tvers av landets grenser.
Den viktigste avgjørelsen for henne var å selge 40% av aksjer til en resurssterk partner. Hjertet var i tvil (det dreide seg, tross alt, om eget «barn»), men fornuften vant.
Resultatet var forbløffende: antall kunder, ansatte og omsetningen har doblet seg i løpet av 3-4 år.
 Aleksandra er utdannet klinisk psykolog. Hennes tanke fra starten av var at bedriftens utvikling er avhengig av hvert enkelt individ; alle ansatte og kunder,selv om de minste er til sammen firmaets grunnmur og fortjener respekt, oppmerksomhet og ærlige tilbakemeldinger.
Etter å ha vært i gjennom både opp- og nedturer fortsetter hun videre med troen på fremtiden, og deler mer enn gjerne sine erfaringer med andre som ønsker å satse på egne ideer. 
Arrangementet inkluderer gratis bevertning, for anledningen står delikate burgere på menyen.

Tid: Onsdag 9 mai kl 18.00- 21.00 
Sted: Musikkflekken i Sandvika   Adr: Brambanis vei 2, 1337 Sandvika

 
Påmelding

Gründerkafé- Fra etablert virksomhet til gründerbedrift, omstilling i et selskap- Asker 5/6-18

Når Bates Reklamebyrå la ned virksomheten i 2015 kjøpte de ansatte designavdelingen og startet opp Tangram Design AS. Dette ble en tøff prosess for gründerne!
Hva har de lykkes med og hvilke utfordringer måtte takles underveis?
Emelie Spjuth deler sin historie. Hun har vært ansatt i Tangram Design siden 2007 og er en av partnerne som tok over selskapet i 2015. 
Arrangemenetet er inkludert gratis middag, for anledningen serveres det Pizza.


Tid: Tirsdag 5 juni kl 18.00- 20.00 
Sted: Pizzastua,Grindegården, Alfheim 7, 1384 Asker

 
Påmelding

Mentorprogram for Etablerertjenesten 2018

Programmet er en viktig satsning for særskilt lovende gründere i Asker og Bærum og organiseres sammen med Kvinner i Business. Mentor bidrar med erfaringsdeling på tvers av bransjer og bygger oppunder Etablerertjenestens målsetning.

Formål og hensikt med programmet er bl.a. å gi deltakerne:
-Mulighet til å trekke veksel på en annen og uhildet person
-Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling, samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt i sitt gründerskap               
-Mulighet for erfaringsdeling og en arena til å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon
-Anledning til å få ny giv til å stå løpet og realisere og utvikle sin bedrift.Programmet bidrar til å spre kompetanse på tvers av bransjer.
 
Begreper:
Mentorene i programmet skal gi adeptene full oppmerksomhet knyttet til adeptens utviklingsområder. Adept blir den personen i relasjonen som søker utvikling. Mentorer hentes fra nettverkene til Kvinner i Business, Asker Næringsråd og Bærum Næringsråd.
 
Arbeidsform:
Adept velger mentor i samarbeid med programleder. Adeptens utviklingsbehov skal være styrende for valg av mentor, og styrende for relasjonsarbeidet mellom mentor og adept. Programmet har tre samlinger for å styrke relasjonsarbeidet: startsamling, midtsamling og avslutningssamling. Øvrige samlinger oppfordres deltakerne til å ta ansvar for selv.
 
Tidsperspektiv:
Programmet går over et år og hver adept-mentorpar skal ha minst 10 møter av 1-2 timers varighet.

Søknad til mentorprogrammet må inneholde følgende:
Navn/firmanavn:
Kontaktpunkter( tlf, e-post, web, adresse):
Alder(søker/bedrift):
Dato:
Vedlegg(CV, kompetanseprofil etc.):
Dagens arbeidssituasjon:
Bakgrunn for at jeg søker:
Mine krav til mentor:
Mine krav og forventninger til meg som adept:
Mine/firmaets utviklingsområder som jeg ønsker å ha fokus på i relasjonsarbeidet:
Mht til samarbeidsformer tid og sted ønsker jeg:
Det jeg vil unngå i relasjonsarbeidet er:
Stikkord for en vellykket relasjon slik jeg ser det er:

Ved spørsmål/ behov for ytterligere informasjon ta kontakt med Marit Silseth, epost: marit@silsethconsulting.no, tlf: 90734964
 

Grûndersjansen 2018

Grûndersjansen 2018 er et halvårlig mentoring-/støtteprogram for 20  personer med innvandrerbakgrunn, som er bosatt i Asker kommune eller Bærum kommune og som ønsker å starte egen virksomhet.
Den enkelte deltaker i programmet vil få en egen mentor fra næringslivet i Asker som vil følge vedkommende i seks måneder. Deltakerne vil i tillegg få nødvendig og relevant kunnskap og motivasjon blant annet gjennom tre fagsamlinger.Målet med programmet er å gjøre deltakerne mer rustet til å iverksette sin forretningsidè, styrke sine nettverk og bli integrert i arbeidslivet i Asker og Bærum på en positiv måte.
 
Det er et krav at deltakere i programmet snakker norsk og at de har et genuint engasjement for å starte eller nylig har startet egen virksomhet. Vi vil innledningsvis vurdere den enkeltes forretningsidê og hvorvidt denne virker realistisk å gjennomføre.

For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Lars O. Nordal; epost: post@askern.no, tlf: 90592314
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern
Tilbudet er finansiert av
akershus-fylkeskommune-logo
personvern